Belangrijke documenten

De vereniging gaat zeer zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde gegevens van haar leden. 

Privacy verklaring                                                                                                                       

De Statuten en het Haven- en Huishoudelijk Reglement is het leidende document voor onze vereniging. 

statuten-en-hh-2016-wijziging-art-13-22-maart-2018-1.pdf

De tarieven worden elk jaar op de Algemene Ledenvergadering (maart) vastgesteld. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is de ALV van maart 2020 tot nader datum uitgesteld en blijft de tarievenlijst van 2019 tot die datum gehandhaafd. 

In onderstaand document staat nog het oude Internet adres, dit is gewijzigd naar: www.dezuidwal.nl. De aanmeldformulieren staan elders op deze pagina. 

tarievenlijst-2019.pdf

 

Informatie over het lidmaatschap

Leden van onze vereniging, de Zeil-en Motorbootvereniging 'De Zuidwal', zijn hoofdlid, jeugdlid of buitengewoon lid. De status buitengewoon lid wordt nog niet in onze Statuten genoemd. In de Algemene Ledenvergadering van 2020 zal een voorstel daarover aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. 

Op dit moment kent de vereniging 9 ereleden, waarvan 7 in herinnering. 

Voor meer informatie over de jeugdcommissie:

Jeugdcommissie

Buitengewone leden zijn leden die deelnemen aan de zeer regelmatige activiteiten  van de roeicommissie. Voor het  gebruik maken van de voorzieningen en materialen van de roeicommissie, zoals de boten, is een extra jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Voor meer informatie over de roeicommissie: 

Roeicommissie

 

Z&MV DE ZUIDWAL

80-jaar-logo 2

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:
Hulckesteijn 4
3861 MZ NIJKERK

Correspondentieadres:
Postbus 220
3860 AE NIJKERK

BEL ONS

Clubhuis: 033 303 07 75

Havenmeester: 06-30422407