Belangrijke documenten

De vereniging gaat zeer zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde gegevens van haar leden. 

Privacy verklaring                                                                                                                       

De Statuten en het Haven- en Huishoudelijk Reglement is het leidende document voor onze vereniging. 

Statuten en huishoudelijk regelement.pdf

 De tarieven worden elk jaar op de Algemene Ledenvergadering (maart) vastgesteld.

tarievenlijst-2023.pdf

 

Informatie over het lidmaatschap

Lidmaatschap voor de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzeggingen dienen voor 01 december te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Ligplaatsen:

Zomerseizoen: 1 april tot 1 november

Winterseizoen: 1 november tot 1 april

Leden van onze vereniging, de Zeil-en Motorbootvereniging 'De Zuidwal', zijn hoofdlid, jeugdlid of buitengewoon lid. De leden hebben op de Algemene Ledenvergadering van 2020 voor een voorstel voor het instellen van het buitengewoon lidmaatschap gestemd. E.e.a. moet nog in de Statuten verwerkt en notarieel vastgelegd.  

Op dit moment kent de vereniging 9 ereleden, waarvan 7 in herinnering. 

Voor meer informatie over de jeugdcommissie:

Jeugdcommissie

Buitengewone leden zijn leden die deelnemen aan activiteiten waarvoor een speciale bijdrage wordt gevraagd, bv. het roeien met de St. Ayles skiffs. 

Voor meer informatie over de roeicommissie: 

Roeicommissie

 

Z&MV DE ZUIDWAL

logo-zuidwal-trans

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:
Hulckesteijn 4
3861 MZ NIJKERK

Correspondentieadres:
Postbus 220
3860 AE NIJKERK

BEL ONS

Clubhuis: 033 303 07 75

Havenmeester: 06-30422407